Bắt̲ t̲ḁm̲ ǥi̲á̲m̲ ̲Gi̲á̲m̲ đ̲ốc̲ Sở̲ Y t̲ế Đồn̲ǥ ̲Na̲i̲

Ôɴɢ Pʜᴀɴ Hᴜʏ Aɴʜ Vũ, ɢɪáᴍ đốᴄ Sở Y ᴛế Đồɴɢ Nᴀɪ ᴠà ʙà Nɢᴜʏễɴ Tʜị Tʜᴀɴʜ Nʜàɴ, ɴɢᴜʏêɴ Cʜủ ᴛịᴄʜ AIC, ʙị ᴄ.á.ᴏ ʙᴜộᴄ ᴄó sᴀɪ ᴘʜạᴍ đấᴜ ᴛʜầᴜ ᴛʜɪếᴛ ʙị ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ Đồɴɢ Nᴀɪ.

Ôɴɢ Pʜᴀɴ Hᴜʏ Aɴʜ Vũ, ɢɪáᴍ đốᴄ Sở Y ᴛế Đồɴɢ Nᴀɪ

Nɢàʏ 29/4, ôɴɢ Vũ ᴠà ʙà Nʜàɴ, ɴɢᴜʏêɴ Cʜủ ᴛịᴄʜ HĐQT ᴋɪêᴍ Tổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ ᴛɪếɴ ʙộ ǫᴜốᴄ ᴛế AIC, ʙị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ Bộ ᴄôɴɢ ᴀɴ (C03) ᴋʜởɪ ᴛ.ố, ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛạᴍ ɢ.ɪ.ᴀ.ᴍ ᴠề ᴛ.ộ.ɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề đấᴜ ᴛʜầᴜ ɢâʏ ʜậᴜ ǫᴜả ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ.

Cùɴɢ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ, C03 ᴋʜởɪ ᴛ.ố, ᴛạᴍ ɢ.ɪ.ᴀ.ᴍ ʙà Hᴏàɴɢ Tʜị Tʜúʏ Nɢᴀ, ɴɢᴜʏêɴ Pʜó ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ AIC; Nɢᴜʏễɴ Côɴɢ Tɪếɴ, Tổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛʜẩᴍ địɴʜ ɢɪá ᴛʜế ʜệ ᴍớɪ; Nɪɴʜ Văɴ Sɪɴʜ, ɴɢᴜʏêɴ ᴄʜᴜʏêɴ ᴠɪêɴ ᴛʜẩᴍ địɴʜ ɢɪá ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛʜẩᴍ địɴʜ ɢɪá ᴛʜế ʜệ ᴍớɪ; Vũ Qᴜᴀɴɢ Nɢọᴄ, ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ʟɪêɴ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛɴʜʜ ᴛư ᴠấɴ ʏ ᴛế Mᴇᴅɪᴄᴏsᴜʟᴛ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴠà 3 ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ AIC Nɢᴜʏễɴ Qᴜᴀɴɢ Mɪɴʜ, Nɢᴜʏễɴ Tɪếɴ Tʜᴜ, Hᴏàɴɢ Tʜế Qᴜỳɴʜ.

Cáᴄ ʙị ᴄᴀɴ (ᴛừ ᴛʀáɪ sᴀɴɢ ᴘʜảɪ, ᴛừ ᴛʀêɴ xᴜốɴɢ): Pʜᴀɴ Hᴜʏ Aɴʜ Vũ, Hᴏàɴɢ Tʜị Tʜúʏ Nɢᴀ, Nɢᴜʏễɴ Qᴜᴀɴɢ Mɪɴʜ, Nɢᴜʏễɴ Tɪếɴ Tʜᴜ, Hᴏàɴɢ Tʜế Qᴜỳɴʜ, Nɢᴜʏễɴ Côɴɢ Tɪếɴ, Nɪɴʜ Văɴ Sɪɴʜ, Vũ Qᴜᴀɴɢ Nɢọᴄ 

Dự á.ɴ đầᴜ ᴛư xâʏ ᴅựɴɢ Bệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ Đồɴɢ Nᴀɪ đượᴄ UBND ᴛỉɴʜ ᴘʜê ᴅᴜʏệᴛ đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ ᴠớɪ ᴛổɴɢ ᴍứᴄ đầᴜ ᴛư 1.904 ᴛỷ đồɴɢ, ɢɪᴀᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ Đồɴɢ Nᴀɪ ʟàᴍ ᴄʜủ đầᴜ ᴛư.

Tʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ Tô Âɴ Xô, Cʜáɴʜ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ, Nɢườɪ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ Bộ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʟậᴘ ʜồ sơ đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ ᴅự á.ɴ, ʜồ sơ đấᴜ ᴛʜầᴜ 12 ɢóɪ ᴛʜầᴜ ᴍᴜᴀ sắᴍ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʙị ʏ ᴛế ɢɪᴀɪ đᴏạɴ 2013-2015 ʙị ɴɢʜɪ ᴄó sᴀɪ ᴘʜạᴍ.

Bà Nɢᴜʏễɴ Tʜị Tʜᴀɴʜ Nʜàɴ, ɴɢᴜʏêɴ Cʜủ ᴛịᴄʜ AIC

C03 ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ ᴄáᴄ ᴄáɴ ʙộ ᴛʜᴜộᴄ ᴄʜủ đầᴜ ᴛư, AIC, đơɴ ᴠị ᴛʜẩᴍ địɴʜ ɢɪá… “đã ᴛʜôɴɢ đồɴɢ, ɴâɴɢ ᴋʜốɴɢ ɢɪá” ɴʜằᴍ để AIC ᴛʀúɴɢ 12 ɢóɪ ᴛʜầᴜ ᴠớɪ ᴛổɴɢ ɢɪá ᴛʀị 476,87 ᴛỷ đồɴɢ. Hàɴʜ ᴠɪ ɴàʏ ʙị xáᴄ địɴʜ ɢâʏ ᴛʜɪệᴛ ʜ.ạ.ɪ ᴛàɪ sảɴ ɴʜà ɴướᴄ, ʙướᴄ đầᴜ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴋʜᴏảɴɢ 152 ᴛỷ đồɴɢ.

Gɪáᴍ đốᴄ Sở Y ᴛế Đồɴɢ Nᴀɪ Pʜᴀɴ Hᴜʏ Aɴʜ Vũ

Ôɴɢ Vũ ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛạɪ Bệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ Đồɴɢ Nᴀɪ, ʟàᴍ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴛừ ɴăᴍ 2012.

Bệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ Đồɴɢ Nᴀɪ ᴋʜởɪ ᴄôɴɢ xâʏ ᴅựɴɢ ɴăᴍ 2008 ᴠớɪ ʜᴀɪ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ, ᴛʜíᴄʜ ứɴɢ 2 ᴋʜᴜ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄôɴɢ – ᴛư ᴋếᴛ ʜợᴘ. Gɪᴀɪ đᴏạɴ ᴍộᴛ ᴄó 15 ᴛầɴɢ, 41 ᴋʜᴏᴀ ᴠớɪ ǫᴜʏ ᴍô 700 ɢɪườɴɢ ʙệɴʜ đượᴄ đầᴜ ᴛư ʜơɴ 2.000 ᴛỷ đồɴɢ ᴛừ ɴɢâɴ sáᴄʜ ɴʜà ɴướᴄ. ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ʜᴀɪ ᴄó 19 ᴛầɴɢ ᴠớɪ 700 ɢɪườɴɢ ʙệɴʜ, ᴛổɴɢ ᴍứᴄ đầᴜ ᴛư ᴛʀêɴ 1.300 ᴛỷ đồɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜươɴɢ ᴛʜứᴄ xã ʜộɪ ʜóᴀ, xâʏ ᴅựɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴛɪêᴜ ᴄʜᴜẩɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄᴀᴏ ᴄấᴘ.

Tʜáɴɢ 4/2015, UBND ᴛỉɴʜ Đồɴɢ Nᴀɪ ᴋʜáɴʜ ᴛʜàɴʜ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴍớɪ ᴛạɪ đườɴɢ Đồɴɢ ᴋʜởɪ, ᴘʜườɴɢ Tᴀᴍ Hòᴀ, TP Bɪêɴ Hòᴀ, ǫᴜʏ ᴍô 1.400 ɢɪườɴɢ ʙệɴʜ.

by
Categories:
Ý kiến bạn đọc