LS Tʀươɴɢ Tʜị Hòᴀ – Mộᴛ ʟᴜậᴛ sư ᴛàɪ đứᴄ ᴠẹɴ ᴛᴏàɴ sẽ ʙàᴏ ᴄʜữᴀ ᴄʜᴏ CEO Pʜươɴɢ Hằɴɢ: Từng thắng hàng trăm v.ụ ki.ệ.n?

Xôɴ xᴀᴏ ᴛɪɴ LS Tʀươɴɢ Tʜị Hòᴀ – Mộᴛ ʟᴜậᴛ sư ᴛàɪ đứᴄ ᴠẹɴ ᴛᴏàɴ ʙàᴏ ᴄʜữᴀ ᴄʜᴏ CEO Pʜươɴɢ Hằɴɢ

Vụ ᴠɪệᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴅù đã xảʏ ʀᴀ ᴄáᴄʜ đâʏ ᴋʜá ʟâᴜ ᴠà ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄũɴɢ đã ʙị ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴄáᴄʜ đâʏ 2 ᴛʜáɴɢ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ɢâʏ ʀᴀ sự ᴄʜú ý ʀấᴛ ʟớɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴅư ʟᴜậɴ.

Mớɪ đâʏ, ᴍộᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜá ʙấᴛ ɴɢờ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀêɴ ᴍxʜ đó ʟà ᴠɪệᴄ ʟᴜậᴛ sư ᴛʀươɴɢ ᴛʜị ʜòᴀ sẽ ʟà ɴɢườɪ ʙàᴏ ᴄʜữᴀ ᴄʜᴏ ᴄᴇᴏ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ sắᴘ ᴛớɪ.

ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴàʏ đượᴄ ᴍộᴛ ɴʜà ʙáᴏ ᴋʜá ᴄó ᴛɪếɴɢ ᴛɪếᴛ ʟộ đó ʟà ɴʜà ʙáᴏ ʟê ᴘʜươɴɢ ᴅᴜɴɢ. ʙà ʟê ᴘʜươɴɢ ᴅᴜɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴍìɴʜ đã ɢọɪ đɪệɴ đếɴ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ʟᴜậᴛ sư ᴛʀươɴɢ ᴛʜị ʜòᴀ để ʜỏɪ ᴠà ʙɪếᴛ đượᴄ đɪềᴜ ɴàʏ. ᴄụ ᴛʜể, ʙà ʟê ᴘʜươɴɢ ᴅᴜɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ: “ᴛôɪ ᴠừᴀ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴠàᴏ ᴠᴘʟs ᴛʀươɴɢ ᴛʜị ʜᴏà ᴠà đượᴄ ʙɪếᴛ ᴄʜíɴʜ xáᴄ ʟà ᴠị ɴữ ʟᴜậᴛ sư ᴛàɪ đứᴄ ᴠẹɴ ᴛᴏàɴ – ᴛʀươɴɢ ᴛʜị ʜòᴀ sẽ ʟà ɴɢườɪ ʙảᴏ ᴠệ ᴘʜáᴘ ʟý ᴄʜᴏ ᴄᴇᴏ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ”.

Vậʏ ʟᴜậᴛ sư ᴛʀươɴɢ ᴛʜị ʜòᴀ – ɴɢườɪ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà sẽ ʙàᴏ ᴄʜữᴀ ᴄʜᴏ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ sắᴘ ᴛớɪ ʟà ᴀɪ?

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ʟᴜậᴛ sư ᴛʀươɴɢ ᴛʜì ʜòᴀ ʟà ᴍộᴛ ʟᴜậᴛ sư “ᴛʜᴜộᴄ ᴠề ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ɴɢʜèᴏ”. ɴữ ʟᴜậᴛ sư ᴛʀươɴɢ ᴛʜị ʜᴏà ᴛʜᴜộᴄ Đᴏàɴ ʟᴜậᴛ sư ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠà ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ɴàʏ ᴄó ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ʟᴜậᴛ sư ʀɪêɴɢ ở ᴘʜườɴɢ ʙếɴ ɴɢʜé, ǫᴜậɴ 1.

ᴛʜᴇᴏ ɴʜư ʟờɪ ᴋể ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛʜì ʙà ʜᴏà đã ɢắɴ ʙó ᴠớɪ ɴɢʜề ʟᴜậᴛ sư ᴄʜᴏ ᴛớɪ ɴᴀʏ đã đượᴄ 45 ɴăᴍ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙà ᴛốᴛ ɴɢʜɪệᴘ đạɪ ʜọᴄ ᴠàᴏ ɴăᴍ 1975. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ʙà ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ʟà ɴɢườɪ ᴄó ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ʙàᴏ ᴄʜữᴀ ᴄáᴄ ᴠụ ʟʏ ʜôɴ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ɴʜữɴɢ ᴠụ ʟʏ ʜôɴ đìɴʜ đáᴍ ᴄủᴀ ᴄáᴄ đạɪ ɢɪᴀ ᴄó ᴋʜốɪ ᴛàɪ sảɴ ʀấᴛ ʟớɴ.

Bêɴ ᴄạɴʜ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʜàɴʜ ɴɢʜề, ʙà ʜᴏà ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ɴʜậɴ ɴʜữɴɢ ᴠụ ᴛʀᴀɴʜ ᴄʜấᴘ ʜᴀʏ ᴋɪệɴ ᴛụɴɢ ʟớɴ, ᴍà ʙà ᴄòɴ ɴʜậɴ ʙàᴏ ᴄʜữᴀ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ɴɢʜèᴏ. Đốɪ ᴠớɪ ʙà ʜᴏà ᴍà ɴóɪ, ɴʜɪềᴜ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ xảʏ ʀᴀ ᴄʜỉ ᴠì ᴋʜôɴɢ ý ᴛʜứᴄ đượᴄ ʜàɴʜ độɴɢ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴍà ᴘʜạᴍ ʟᴜậᴛ, ᴠì ᴠậʏ ᴠɪệᴄ ᴛᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴠà ɢɪúᴘ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʟà đɪềᴜ ʙà ʟᴜôɴ ᴍᴜốɴ ʟàᴍ để ʜọ ᴛʀáɴʜ ɢặᴘ ᴘʜảɪ ɴʜữɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ ᴋʜôɴɢ đáɴɢ ᴛɪếᴄ. ʙà ʟᴜôɴ ᴛư ᴠấɴ ʟᴜậᴛ ᴍɪễɴ ᴘʜí ᴠà ᴛừɴɢ ᴛự ɴʜậɴ ᴍìɴʜ “ᴛʜᴜộᴄ ᴠề ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ɴɢʜèᴏ”.

S.á.ᴛ ᴄáɴʜ ᴄùɴɢ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴋʜởɪ ɴɢʜɪệᴘ

Từ ɴʜữɴɢ ᴠụ ʟʏ ʜôɴ đếɴ ᴛư ᴠấɴ ʟᴜậᴛ ᴍɪễɴ ᴘʜí ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄó ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ʙà ʜᴏà ᴄòɴ ɢɪúᴘ đỡ ɴʜữɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ɴʜư ɴʜữɴɢ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴍớɪ ᴋʜởɪ ɴɢʜɪệᴘ, ᴄáᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴠừᴀ ᴠà ɴʜỏ ᴋʜởɪ ɴɢʜɪệᴘ ʟàᴍ ăɴ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ʀàɴʜ ʟᴜậᴛ, ɢỡ ʀốɪ ᴄáᴄ ᴠấɴ đề ᴠề ᴘʜáᴘ ʟý.

Lᴜậᴛ sư ᴛʀươɴɢ ᴛʜị ʜòᴀ đã ᴛư ᴠấɴ ᴠà ʜỗ ᴛʀợ ɴʜɪềᴜ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴘʜáᴘ ʟý ᴄʜᴏ ôɴɢ Đặɴɢ ʟê ɴɢᴜʏêɴ ᴠũ (ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴛậᴘ đᴏàɴ ᴛʀᴜɴɢ ɴɢᴜʏêɴ) ᴋʜɪ ᴍớɪ ʙướᴄ ᴄʜâɴ ᴠàᴏ ᴄᴏɴ đườɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ.

Tự ɴʜậɴ ᴍìɴʜ ʟà “ᴛôɪ ᴛʜᴜộᴄ ᴠề ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ɴɢʜèᴏ”.

Từɴɢ ʟà ɴʜà ʙáᴏ ʟâᴜ ɴăᴍ ᴠà xᴜấᴛ ʙảɴ sáᴄʜ ʙà ᴛʀươɴɢ ᴛʜị ʜòᴀ đã ᴄùɴɢ ᴠớɪ ɴʜà ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ʟᴜậᴛ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ʟà ᴘʜᴀɴ Đăɴɢ ᴛʜᴀɴʜ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ʟà ʜᴀɪ ɴɢườɪ đềᴜ ʟà ɴʜà ʙáᴏ ʟâᴜ ɴăᴍ đã ᴄʜᴏ ʀᴀ ᴍắᴛ ᴄᴜốɴ sáᴄʜ ʟịᴄʜ sử ᴄáᴄ ᴄʜế độ ʙáᴏ ᴄʜí ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ (ᴛậᴘ 1 – ᴛʀướᴄ ᴄáᴄʜ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ᴛʜáɴɢ ᴛáᴍ 1945 – ɴxʙ ᴛổɴɢ ʜợᴘ). ʙà ʜòᴀ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ sự ᴘʜâɴ ᴄʜɪᴀ ʙáᴏ ᴄʜí ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ʟịᴄʜ sử ᴋʜôɴɢ ʀõ ʀàɴɢ, ᴄʜíɴʜ ᴠì ᴛʜế ʙà ʜᴏà ᴄùɴɢ ʟᴜậᴛ sư ᴘʜᴀɴ Đăɴɢ ᴛʜᴀɴʜ đã ᴄʜᴏ xᴜấᴛ ʙảɴ ᴄᴜốɴ sáᴄʜ ɴàʏ.

Có ᴛʜể ᴛʜấʏ ʙà ʟà ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ sớᴍ ᴛʜàɴʜ ᴅᴀɴʜ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴠà đượᴄ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ɴɢưỡɴɢ ᴍộ ᴍà ʙà ᴄòɴ ʟà ɴɢườɪ ᴛàɪ đứᴄ ᴠẹɴ ᴛᴏàɴ. ᴄʜắᴄ đâʏ ᴄũɴɢ ʟà ʟí ᴅᴏ ᴛạɪ sᴀᴏ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴛậᴘ đᴏàɴ ᴛʀᴜɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ʜᴀʏ ᴄᴇᴏ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ (ɴếᴜ đúɴɢ) ʟạɪ ᴄʜọɴ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ɴàʏ.

Nɢườɪ ᴘʜụ ɴữ đặᴄ ʙɪệᴛ ʜɪếᴍ ᴛʜấʏ ᴛʀᴏɴɢ ɴềɴ ʟᴜậᴛ ᴘʜáᴘ ɴướᴄ ɴʜà – ɴɢườɪ ɴữ ʟᴜậᴛ sư ʟᴜôɴ ᴍᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍìɴʜ ᴄáɪ ᴛâᴍ ᴛʜươɴɢ ɴɢườɪ ɴɢʜèᴏ, ᴋʜôɴɢ ᴠì ᴋʜó, ᴠì ᴋɪɴʜ ᴛế ᴍà ɴɢạɪ ᴄʜâɴ. ᴛʜậᴛ sự ᴋíɴʜ ɴể ʙà, ᴄó ʙà ҳã ʜộɪ ɴàʏ ᴛʜậᴛ đẹᴘ ʙɪếᴛ ʙᴀᴏ. ᴅù ᴄó ʜɪệɴ đạɪ đếɴ đâᴜ, ʙà ᴠẫɴ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴍặᴄ áᴏ ᴅàɪ đɪ đếɴ ᴛòᴀ để ʙảᴏ ᴠệ ᴛʜâɴ ᴄʜủ, ᴛư ᴅᴜʏ ʜɪệɴ đạɪ ɴʜưɴɢ đâᴜ đó ᴠẫɴ ᴄố ʜữᴜ ɴʜữɴɢ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ ᴠăɴ ʜóᴀ ᴛᴜʏệᴛ đẹᴘ – áᴏ ᴅàɪ – ᴛʜứ đáɴɢ ᴛự ʜàᴏ ᴄủᴀ ᴅâɴ ᴛộᴄ. ʙà ᴛʜậᴛ ʟà ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴛᴜʏệᴛ ᴠờɪ ᴄủᴀ ᴅâɴ ᴛộᴄ!

by
Categories:
Ý kiến bạn đọc